Ny produkt

Hur kan det gå till att utveckla en ny produkt?

  • Definiera användningsområde
  • Välj lämpligt material
  • Design
  • Tillverkning av verktyg (form)
  • Provtillverkning
  • Produktion och leveranser

 

Vi styr hela kedjan från design till färdig förpackning och kan därför skräddarsy lösningar till de flesta behov. Ledtiden från färdig design till kommersiella leveranser ligger mellan sex och fjorton veckor.